Формування толерантності здобувачів вищої освіти у виховному просторі медичних закладів

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація

Заклади вищої освіти повинні здійснювати підготовку свідомої, інтелектуальної еліти для збагачення інтелектуального генофонду нації, сприяти вихованню духовного світу молоді, духовної культури, системи життєвих цінностей, високого рівня світоглядної культури, інтелігентності. Толерантність визначає моральний, суспільний і демократичний розвиток суспільства. Формування толерантності є провідним завданням закладів вищої освіти. Студенти ПДМУ навчаються в багатонаціональному та поліконфесійному середовищі, що значною мірою підвищує актуальність даного питання в організації виховної і навчальної роботи в університеті.

Опис

Ключові слова

толерантність, здобувачі вищої освіти

Бібліографічний опис

Формування толерантності здобувачів вищої освіти у виховному просторі медичних закладів / А. В. Зайцев, О. М. Бойченко, Н. В. Котелевська, А. К. Ніколішин // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. ‒ Яремче, 2022. ‒ С. 209.