Організаційні, нормативно-правові та клінічні питання реабілітації в Україні в мирний час та під час війни

Ескіз недоступний

Дата

2022-09

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У монографії розглянуто актуальні питання розвитку системи реабілітації в Україні, її особливості в умовах реформування. Висвітлено різноманітні аспекти реабілітації на сучасному етапі: організаційні, нормативно-правові, клінічні; розглянуто виклики, які виникають під час військового стані, перспективи розвитку фізичної та психічної реабілітації, питання безперервної освіти лікарів. Монографія розрахована на науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів, студентів, аспірантів, лікарів різних фахів та широкого кола науковців, які цікавляться питаннями розвитку системі реабілітації в Україні

Опис

Ключові слова

медична реабілітація, військовий стан

Бібліографічний опис

Організаційні, нормативно-правові та клінічні питання реабілітації в Україні в мирний час та під час війни : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ждана В. М. та проф. Голованової І. А. – Полтава, 2022. – 65 с.