Експериментальна корекція мультипробіотиком патологічних змін у слинних залозах за умов ожиріння

Анотація

Введення новонародженим щурам глутамату натрію призводить до розвитку ожиріння у 4-х місячному віці, про що свідчило вірогідне збільшення в них індексу маси тіла порівняно з контролем. У групі щурів, що отримували мультипробіотик «Симбітер ацидофільний», індекс маси тіла не відрізнявся від значень контрольних щурів. За умов ожиріння у піднижньощелепних слинних за- лозах щурів достовірно знижувалась активність орнітиндекарбоксилази та α-амілази у порівняно з контролем. Введення мультипробіотика «Симбітер ацидофільний» на тлі ожиріння вірогідно підвищувало активність орнітиндекарбоксилази.

Опис

Ключові слова

харчові добавки, пищевые добавки, food additives, глутамат натрію, глутамат натрия, monosodium glutamate, ожиріння, ожирение, obesity

Бібліографічний опис

Гордієнко Л. П. Експериментальна корекція мультипробіотиком патологічних змін у слинних залозах за умов ожиріння / Л. П. Гордієнко, К. С. Непорада, Т. В. Берегова, Д. С. Янковський // Інтегративні механізми патологічних процесів: від експериментальних досліджень до клінічної практики : матеріали VII Пленуму Українського наукового товариства патофізіологів та науково-практичної конференції , присвячених 110-річчю з дня народження члена-кореспондента АМН СРСР, професора М. Н. Зайка, 11–12 жовтня 2018 р. – Полтава, 2018. – С. 114.