Показники еластичності судинної стінки магістральних артерій у пацієнтів молодого віку з есенціальною гіпертензією в умовах коморбідності з ожирінням

Ескіз недоступний

Дата

2023-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Анотація

Ожиріння та артеріальна гіпертензія є станами, що підвищують жорсткість артерій і мають вплив на товщину інтима-медіа сонної артерії. Поряд із тим залишається незясованим питання можливого впливу вісцерального ожиріння на стан еластичності великих артерій у осіб молодого віку із початковою стадією есенціальної гіпертензії і, таким чином, на ризик розвитку серцево-судинних подій саме у даної категорії хворих.

Опис

Ключові слова

есенціальна гіпертензія, ожиріння, швидкість пульсової хвилі

Бібліографічний опис

Іваницька Т. А. Показники еластичності судинної стінки магістральних артерій у пацієнтів молодого віку з есенціальною гіпертензією в умовах коморбідності з ожирінням : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання діагностики та лікування внутрішніх хвороб в практиці лікаря-інтерніста на основі оновлених закордонних та вітчизняних рекомендацій», присвяченої пам’яті та 100-річчю від дня народження видатного вченого-клініциста та педагога О. Й. Грицюка», (Київ, 24–25 жовтня 2023 р.) / Т. А. Іваницька // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2023. – Т. 143, № 4 (спец. вип.). – С. 56–57.