Аспекти дистанційного навчання в закладах вищої медичної освіти в сучасних умовах

Анотація

У даній статті автори розглядають можливості організації дистанційного навчання на післядипломному етапі освіти лікарів, в умовах самоізоляції та невизначеності. Розглянуто основні принципи навчання в дистанційних умовах із використанням платформ і сервісів, які потрібні викладачеві в післядипломній медичній освіті. Визначено основні переваги і недоліки технології дистанційного навчання. Висвітлено головні особливості кожної платформи та сервісу для дистанційного навчання - Microsoft Teams, Moodle, Zoom, Cisco Webex Meeting, Google Classroom, розглянуто їх сильні та слабкі сторони.
In this article, the authors consider distance learning as a new stage in the development of higher medical education in conditions of self-isolation and uncertainty. The authors emphasize the latest achievements in the educational process in institutions of higher medical education, as well as the influence of the process of self-isolation, martial law and anxiety on the implementation of distance learning. The main advantages and disadvantages of distance learning technology are determined. The main principles of distance learning, platforms and services that the teacher needs for remote training of trainee doctors and intern doctors are considered. The main features of each platform and service for distance learning are highlighted - Microsoft Teams, Moodle, Zoom, Cisco Webex, Google Classroom, their strengths and weaknesses are considered.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, платформа, веб-сервіс, лікарі-інтерни, лікарі-слухачі, distance learning, platform, web service, intern doctors, trainee doctors

Бібліографічний опис

Аспекти дистанційного навчання в закладах вищої медичної освіти в сучасних умовах / В. М. Ждан, В. Г. Лебідь, М. Ю. Бабаніна, О. А. Кир’ян, М. В. Ткаченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 6–10.