Переваги різних варіантів завершення відеолапараскопічної холедохолітотомії

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Актуальність. Жовчнокам’яна хвороба – одне з найпоширеніших захворювань гепатобіліарної системи. У зв’язку з низькою діагностикою, все частіше, пацієнти звертаються за допомогою з розвитком ускладнень, одне з яких це механічна жовтяниця. В багатьох випадках виникають труднощі у виборі вірного методу оперативного лікування.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Зезкало Є. Переваги різних варіантів завершення відеолапараскопічної холедохолітотомії / Є. Зезекало ; науковий керівник: М. Дудченко // Актуальні питання клінічної медицини : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. конф. лікарів-інтернів, м. Полтава, 25 травня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 82–83.