Спосіб визначення напрямку персоніфікованної корекції способу життя пацієнта

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія,

Анотація

Спосіб визначення напрямку персоніфікованої корекції способу життя пацієнта включає визначення індексу маси тіла та використання методу імпендансометрії. Додатково визначаються функціональний стан організму за результатами аналізу короткого запису варіабельності ритму серця у п'ятихвилинному фоновому записі із наступною трихвилинною ортостатичною пробою та психотип пацієнта із предикторами ризику виникнення неінфекційних захворювань, а також із наступним автоматизованим розрахунком за допомогою програмного забезпечення параметрів частотного аналізу на підставі математичного перетворення Фур'є.

Опис

Ключові слова

спосіб життя, індекс маси тіла, імпендансометрія

Бібліографічний опис

Пат. UA 145237 МПК A 61 B 5/103. Спосіб визначення напрямку персоніфікованної корекції способу життя пацієнта / Невойт Г. В., Мінцер О. П., Потяженко М. М. – № u 2020 04158 ; заявл. 07.2020 ; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22.