Анкетування база для аналізу психологічного та стоматологічного статусу пацієнта

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація

Психологічний та стоматологічний статус людини є невід’ємною частиною якості життя та складається з комплексного аналізу методів діагностики, лікування, профілактики, якості лікування та надання медичної допомоги. Стан здоров’я пацієнтів прямо пропорційно залежить від психоемоційного стану. Необхідно створити передумови для практичного застосування оцінки якості життя у реаліях воєнного часу, що б розширило і полегшило прогнозування лікарями розвитку хвороби і ускладнень, виявлення пацієнтів, які потребують динамічного спостереження. Анкетування є одним із методів роботи визначення психоемоційного стану пацієнту та прогнозування етапів стоматологічного лікування.

Опис

Ключові слова

анкетування, психологічний статус, стоматологічний статус

Бібліографічний опис

Головко Д. Р. Анкетування база для аналізу психологічного та стоматологічного статусу пацієнта / Д. Р. Головко, А. В. Марченко // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. ‒ Яремче, 2022. ‒ С. 204.