Формування креативного мислення майбутніх лікарів-ортодонтів

Анотація

Розглянуто сучасні погляди на розвиток креативності майбутніх лікарів-ортодонтів. Креативність - до- сить важливий фактор у професійній сфері майбутніх лікарів-ортодонтів.
The article considers modern views on the development of future orthodontists creativity. Creativity is quite important factor in the professional field of future orthodontists.

Опис

Ключові слова

креативність, творчі здібності, післядипломна освіта, creativity, creative abilities, postgraduate education

Бібліографічний опис

Формування креативного мислення майбутніх лікарів-ортодонтів / Ю. К. Сокологорська-Никіна, В. Д. Куроєдова, O. А. Стасюк [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 242–243.