Ультраструктурные проявления реакции эндотелия обменных микрососудов миокарда при экспериментальной фтористой интоксикации

Ескіз недоступний

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Буковинський державний медичний університет

Анотація

Хронічна фториста інтоксикація викликає виражене підвищення гідратації міжм'язововолоконного інтерстицію міокарда, поєднану з різного ступеня альтерацією кардіоміоцитів, яка проявляється деструктивними змінами мітохондрій, гранулярного і гладкого ендоплазматичного ретикулума, апарату Гольджі, зовнішньої клітинної оболонки та вставних дисків. Ушкодження сполучних структур у ділянці вставних дисків передбачає можливість порушення розповсюдження хвилі деполяризації в послідовних ланцюгах кардіоміоцитів; Chronic fluorine intoxication results in a marked increase of hydration of the intermuscular fibrous myocardial interstitium that facilitates a different degree of cardiomyocyte alteration, manifesting itself in destructive changes of the mitochondria, granular and smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, the other cellular membrane, intercalated discs. The damage of the connective structures in the zone of the intercalated discs presupposes a possibility of a disturbance of a depolarization wave spreding in the sequential chains of cardiomyocytes.

Опис

Ключові слова

хронічна фториста інтоксикація, кардіоміоцити, chronic fluoride intoxication, cardiomyocytes

Бібліографічний опис

Власова О. В. Ультраструктурные проявления реакции эндотелия обменных микрососудов при экспериментальной хронической фтористой интоксикации / О. В. Власова // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2003. – № 2. – С. 34–37.