Аспекти фахової підготовки сімейних медиків

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ПВНЗ “Київський медичний університет”

Анотація

Система охорони здоров'я нашої країни потребує подальшого зміцнення первинної ланки медичної допомоги населенню. Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є оптимізація підготовки кадрів для сімейної медицини. Майбутня професійна діяльність фахівців загальної практики пов’язана із вирішенням широкого кола питань і завдань. Серед них: превентивні заходи щодо виникнення захворювань, проведення ранньої діагностики, своєчасного лікування виявленої патології або чіткого скерування до фахівців лікувальних закладів вторинного рівня медичної допомоги, вторинна, третинна профілактика, реабілітація, експертиза працездатності . Робота ґрунтується на довгострокових особистих стосунках між сімейним лікарем, медичною сестрою і пацієнтом. Тісний і тривалий контакт з пацієнтами різних вікових груп, хворими на хронічні, часто невиліковні захворювання зі значними порушеннями життєдіяльності, онкологічними хворими, хворими на СНІД потребує особливих етико-деонтологічних підходів [3]. Це повинен добре усвідомити майбутній абітурієнт ще на етапі вибору медичної професії. Основними концептуальними аспектами професійної діяльності фахівців первинної медико- санітарної допомоги є безперервність і холістичність. Вони передбачають медичне спостереження пацієнта на протязі всього його життя - від народження до старості, необхідність бути поруч, коли це необхідно, а також розібратися, як впливають соціально-економічні, життєво-побутові детермінанти на життя родини і її оточення [6]. Сімейний лікар і сестра медична не повинні обмежуватись тією причиною візиту, на яку вказав пацієнт, але і мають обов язково з’ясувати актуальні аспекти поведінки пацієнта відповідно до віку та епідеміологічних обставин, які можуть обумовити порушення здоров'я. Це потребує володіння певними знаннями і навичками, які необхідно набути в процесі навчання. Адже консультування пацієнта- це основа діяльності сімейного медика. В останні роки традиційна інтерпретація підходу до консультації, як патерналістського, коли лікар приймає рішення і хворий кориться, була спростована. Домінування лікаря у процесі вибору діагностично-лікувальних заходів накладає на нього відповідальність щодо цього і, не зважаючи на економію часу, врешті-решт призводить до низької ефективності консультації і незадоволення нею пацієнта.

Опис

Ключові слова

медична допомога, консультування пацієнта, формування навичок діагностики

Бібліографічний опис

Синенко О. А. Аспекти фахової підготовки сімейних медиків / О. А. Синенко, В. Ю. Штомпель, Н. Г. Третяк // Збірник наукових праць за матеріалами ХXI Міжнародної наукової конференції імені засновника ПВНЗ «Київський медичний університет» Поканевича Валерія Володимировича з нагоди 30-ї річниці заснування ПВНЗ «Київський медичний університет» «Розвиток особистості студента - майбутнього фахівця засобами медіатехнологій», м. Київ, 07 грудня 2022 р. – Київ, 2022. – С. 148–150.