Physical indices of the oral fluid in children with caries and intact teeth at different age periods

Анотація

Introduction: Caries occurs most frequently among dental diseases of the hard dental tissues in children. Its occurrence and intensity do not decrease, although scientists and practitioners make much efforts directed to the reduction of these indices. The aim: Therefore, the objective of our study was to investigate the indices of rate salivation and viscosity of the oral fluid in children at different age periods with caries and intact teeth. Materials and methods: 134 children, 7-9 years old, and 89 children,10-12 years old, studying at Poltava schools were examined. Dental examination was conducted according to the common methods. Caries intensity in all the children was determined by Caries Filling Extraction (CFE) Index, and CFE+cfe. To determine salivation rate the oral fluid was collected on empty stomach in the morning into sterile calibrated tubes during 5 minutes. Results and conclusions: Investigations of physical indices of the oral fluid in children of 7-9 and 10-12 years of age did not find their reliable difference considering the child’s age. Meanwhile the indices of salivation rate and oral fluid viscosity in children with caries and without it were found to differ much. That is, the course of carious process in children is associated with reduced salivation rate and increased index of the oral fluid viscosity, which in its turn deteriorates hygienic state of the oral cavity enabling to activate the activity of dental deposit microflora and its effect on enamel demineralization followed by occurrence of carious defect of temporary and especially permanent teeth recently erupted and poorly mineralized. The results obtained were calculated by variation statistics method. The indices were considered to be reliable with р≤0,05.
Вступ. Серед стоматологічних захворювань твердих тканин зуба у дітей найчастіше зустрічається карієс. Його виникнення та інтенсивність не зменшуються, хоча вчені і практики докладають багато зусиль, спрямованих на зниження цих показників. Мета. Таким чином, метою нашого дослідження було дослідити показники швидкості слиновиділення та в’язкості ротової рідини у дітей різного віку з карієсом і неушкодженими зубами. Матеріали і методи: обстежено 134 дитини 7-9 років та 89 дітей 10-12 років, які навчаються у школах Полтави. Стоматологічний огляд проводився згідно до загальних методів. Інтенсивність карієсу в усіх дітей визначали за індексом екстракції карієсу пломби (CFE) і CFE+cfe. Для визначення інтенсивності слиновиділення брали ротову рідину збирають вранці натщесерце в стерильні калібровані пробірки протягом 5 хв. Результати та висновки. Дослідження фізикальних показників ротової рідини у дітей 7-9 та 10-12 років не виявили їх достовірної різниці з огляду на вік дитини. При цьому показники інтенсивності слиновиділення та в'язкості ротової рідини у дітей з карієсом і без нього значно відрізняються. Тобто перебіг каріозного процесу у дітей пов’язане зі зниженням слиновиділення та підвищенням індексу в’язкості ротової рідини, що, у свою чергу, погіршує гігієнічний стан ротової порожнини, що дозволяє активізувати діяльність мікрофлори зубних відкладень і впливати на демінералізацію емалі з наступним виникненням каріозного дефекту тимчасового і особливо постійного характеру. зуби недавно прорізалися і погано мінералізовані. Отримані результати розраховували методом варіаційної статистики. Показники вважалися достовірними при р≤0,05.

Опис

Ключові слова

children, діти, дети, карієс, caries, intact teeth, інтактні зуби, salivation rate, швидкість слиновиділення, oral fluid viscosity, в’язкість ротової рідини

Бібліографічний опис

Physical indices of the oral fluid in children with caries and intact teeth at different age periods / L. F. Kaskova, T. B. Mandziuk, L. P. Ulasevich, N. V. Kuzniak // Wiadomosci Lekarskie. – 2019. – T. LXXII, nr 5 cz IIю – Р. 1048–1052.