П'ятирічний досвід хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень артерій нижніх кінцівок

Анотація

Проведено аналіз оперативних втручань, що виконано 1978 пацієнтам із оклюзійно-стенотичними ураженнями артерій нижніх кінцівок, які протягом 2011-2015 років перебували на стаціонарному лікуванні. Виконано 456 (23,1 %) відкритих реконструктивних хірургічних втручань у плановому порядку та 251 (12,7 %) – y терміновому. Технічний успіх планових операцій становив 84,4 %. 765 (38,7 %) пацієнтам виконані рентгенендоваскулярні оперативні втручання. Балонна ангіопластика проведена у 573 (74,9 %), а стентування – y 192 (25,1 %) випадках, на інфрапоплітеарному сегменті артерій – у 191 (25,0 %). Технічний успіх становив 88,5 %. Усього за п'ять останніх років виконали 1221 операцію, із них 765 (62,7 %) – рентгенендоваскулярні.

Опис

Ключові слова

оклюзійно-стенотичні ураження, хірургічне лікування, рентгенендоваскулярні операції, occlusion-stenotic lesions, surgical treatment, endovascular surgery

Бібліографічний опис

П'ятирічний досвід хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних уражень артерій нижніх кінцівок // Р. П. Сакевич, Г. А. Оксак, О. М. Безкорований [та ін.] // Клінічна флебологія. – 2016. – Т. 9, № 1. – С. 30–32.