Плацентарні порушення у вагітних – переміщених осіб в умовах персистентного стресу

Ескіз недоступний

Дата

2023-10-01

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Актуальним завданням у галузі охорони здоров’я кожної держави є збереження здоров’я громадян. Складні соціально-економічні умови, перебування в стані персистентного стресу, військові дії на території країни особливо негативно позначаються на показниках здоров’я вагітних, породіль та їхніх ді тей. Тому пріоритетним напрямом сучасного акушерства в Україні є профілактика акушерських ускладнень, які є причиною материнської захворюваності, високого рівня перинатальної смертності, зростання показників захворюваності та інвалідності з дитинства.
An urgent task in the field of protection the health of every state is the preservation of the health of citizens. Difficult socio-economic conditions, being in a state of persistent stress, military actions on the territory of the country have a particularly negative effect on the health indicators of pregnant women, mothers in labor and their children [1, 5, 8]. Therefore, the priority direction of modern obstetrics in Ukraine is prevention obstetric complications, which are the cause of high maternal morbidity perinatal mortality, increasing rates of morbidity and disability since childhood.

Опис

Ключові слова

вагітність, ускладнення, профілактика, плацента, стрес, переміщені особи, pregnancy, complications, prophylaxis, placenta, stress, displaced persons

Бібліографічний опис

Плацентарні порушення у вагітних – переміщених осіб в умовах персистентного стресу / І. А. Жабченко, Т.Д. Задорожна, С.В. Тертична-Телюк [та ін.] // Репродуктива гінекологія. – 2023. – № 1 (67). – С. 107–113.