Спосіб лiкування загострення хронiчного обструктивного захворювання легень

Ескіз недоступний

Дата

2018-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державна служба інтелектуальної власності України

Анотація

Спосіб лікування загострення хронiчного обструктивного захворювання легень включає призначення базисної терапii (антибiотика, муколiтика, бронхолiтика), та який відрізняється тим, що додатково застосовують 3 % розчин натрiю хлориду з гiалуроновою кислотою (Лорде Гіаль Гіпер) в дозi 2 мл 2 рази на добу за допомогою компресорного небулайзера "Ulaizer НОМЕ" та, з 3-i доби - курс галотерапiї, з використанням галогенератора "IONNA" в режимi (iонiзатор 30±50% потужностi, об'єм потоку повiтря 15±20м³/год., темпераryра в камepi 40±50°С, тривалiсть 40±60 хв,).

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №124180 Україна, МПК (2018.01) А61К 31/606 (2006.01) А 6l Р11/00. Спосіб лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень / М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога, Н. Л. Соколюк, О. Є. Кітура, – № u 2017 10212 ; заявл.: 23.10.2017 ; опубл. 26.03.2018. Бюл. № 6.