Використання інтерактивних технологій під час дистанційного навчання

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Дистанційна форма навчання заснована на використанні мультимедійних технологій та сучасного інтерактивного устаткування. У цій статті досліджено використання найбільш зручних програм таких як «Zoom», «Google Jamboard», «Quizlet», «Kahoot» під час дистанційного навчання.
Distance education is based on the use of multimedia technologies and modern interactive equipment. The use of the most convenient programs such as «Zoom», «Google Jamboard», «Quizlet», «Kahoot» during distance learning has been analyzed.

Опис

Ключові слова

інтерактивні технології, дистанційне навчання, Zoom, Quizlet, Kahoot, interactive technologies, distance learning

Бібліографічний опис

Ефендієва С. М. Використання інтерактивних технологій під час дистанційного навчання / С. М. Ефендієва, Є. Є. Гончарова, Л. Б. Сліпченко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 66–67.