Перебіг ВІЛ/ГС-коінфекції в Полтавській області залежно від шляхів передачі

Анотація

Проведено аналіз перебігу ВІЛ/ГС інфекції в пацієн- тів Полтавської області залежно від шляхів передачі ВІЛ. Виявлено, що на момент встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції серед пацієнтів з парентеральним шля- хом передачі частіше реєстрували ІІІ (р=0,038) і ІV (р=0,044) клінічні стадії, в той час як серед пацієнтів із статевим шляхом передачі, навпаки, частіше ви- являли І клінічну стадію (р=0,001). У ВІЛ/ГС коінфікованих осіб з парентеральним шляхом передачі ВІЛ опортуністичні інфекції вперше діагностований туберкульоз (ВДТБ), кандидоз орофарин- геальний, бактерійну пневмонію) частіше діагностували при вищих рівнях СD4-лімфоцитів (≥100 кл./мкл). За наявності вираженого імунодефіциту (рівень СD4- лімфоцитів; Analysis of HIV/HCV-coinfection in Poltava region, depending on the transmission of HIV. It was found that clinical stages III (p=0,038) and IV (p=0,044) were recorded significantly more often at the time of diagnosis of HIV-infection among patients with parenteral route of transmission, whereas among patients with sexually transmission, by contrast, clinical stage I (p=0,001) was found more often. In patients with HIV/HCV-coinfection with parenteral route of HIV opportunistic infections (FDPT, oropharyngeal candidiasis, bacterial pneumonia) were often diagnosed at higher levels of CD4-lymphocyte (≥100 cells/ml). There is no difference between group of patients with significant immunodeficiency (level of CD4-lymphocytes.

Опис

Ключові слова

ВІЛ-інфекція, ВІЛ/ГС-коінфекція, опортуністичні інфекції, HIV-infection, HIV/HCV-coinfection, opportunistic infections

Бібліографічний опис

Перебіг ВІЛ/ГС-коінфекції в Полтавській області залежно від шляхів передачі / Г. М. Дубинська, Т. І. Коваль, О. В. Сабініна [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2016. – № 2 (84). – С. 30–34.