Формування комунікативної компетенції студентів-медиків як невід’ємна складова їх професійної підготовки

Ескіз недоступний

Дата

2022-09-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація

Сьогодні на долю нашого народу випали тяжкі випробування, пов'язані з війною, яку принесли на українську землю російські загарбники. В них надскладних умовах вимоги до професійної підготовки студентів вищих медичних закладів значно зростають, адже майбутні лікарі мають бути готовими до роботи в екстремальних ситу аціях. Тому очевидною стає потреба набуття студентамимедиками все більш широкого кола професійних компетентностей.

Опис

Ключові слова

комунікативна компетенція, формування комунікації, студент-медик, професійна підготовка

Бібліографічний опис

Формування комунікативної компетенції студентів-медиків як невід’ємна складова їх професійної підготовки / О. С. Іваницька, Н. І. Гончаренко, Ю. П. Ющенко, І. О. Іваницький, О. П. Буханченко // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю, м. Яремче, 23 вересня 2022 р. – Яремче, 2022. – С. 64.