Впровадження інноваційних навчальних технологій при опануванні клінічної дисципліни «Оториноларингологія»

Ескіз недоступний

Дата

2017-05-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університетімені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

На сьогодні сфера освіти стає важливим компонентом економічного розвитку суспільства. Інформація стає стратегічними ресурсом країни і, разом з рівнем розвитку освіти, багато в чому визначає її суверенітет і економічну незалежність. Сучасна, їнноваційно орієнтована медична освіта, потребує підготовки фахівців, здатних до постійного навчання і оновлення отримання знань, позитивного сприйняття технологічних нововведень, на91 явності мотиваційних установок на підвищення професійного рівня. Особливістю навчання на клінічній кафедрі з хірургічною спрямованістю – оториноларингології, - є необхідність засвоєння широкого діапазону знань з нормальної та топографічної анатомії, гістології, фізіології за досить короткий проміжок часу.

Опис

Ключові слова

навчальні технології, інновації

Бібліографічний опис

Впровадження інноваційних навчальних технологій при опануванні клінічної дисципліни «Оториноларингологія» / Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець, Н. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю ТДМУ. – Тернопіль, 2017. – С. 90–92.