Використання індивідуальних абатментів при проведенні ортопедичного лікування конструкціями з опорою на імплантати

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

На сьогоднішній день операція імплантації дозволяє отримувати передбачуваний результат при реабілітації пацієнтів частковою чи повною відсутністю зубів. Сучасні технологічні можливості дозволяють стоматологам та зубним технікам використовувати численні підходи до вибору матеріалів, шляхів виготовлення індивідуальних абатментів та їх остаточного дизайну. Однак, остаточного протоколу по вибору усіх складових конструкції поки що не існує. Метою даного дослідження був літературний огляд механічних та естетичних результатів використання індивідуальних абатментів для імплантатів при заміщенні дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати. Було проведено літературний пошук з використанням електронної бази даних PubMed за пошуковим терміном "custom abutment". Період пошуку охоплював період з січня 2012 року по грудень 2022 року. До остаточного огляду було включено 32 статті. Огляд сучасних наукових джерел надав попередні докази того, що в більшості випадків використання індивідуальних абатментів для імплантатів надає можливість проводити передбачуване відновлення функції у пацієнтів з адентією. При цьому, в арсеналі у лікарів-стоматологів є широкий вибір матеріалів для досягнення високоестетичних результатів без значної поступки в механічних показниках робіт в порівнянні з класичними титановими абатментами. Подальша модернізація підходів до стандартизації виготовлення індивідуальних абатментів скоріше за все призведе до повсякденного використання подібних конструкцій не лише в ділянках порожнини рота де вимоги до естетики підвищені до максимум, а й до їх застосуванню в інших ситуаціях.На сьогоднішній день операція імплантації дозволяє отримувати передбачуваний результат при реабілітації пацієнтів частковою чи повною відсутністю зубів. Сучасні технологічні можливості дозволяють стоматологам та зубним технікам використовувати численні підходи до вибору матеріалів, шляхів виготовлення індивідуальних абатментів та їх остаточного дизайну. Однак, остаточного протоколу по вибору усіх складових конструкції поки що не існує. Метою даного дослідження був літературний огляд механічних та естетичних результатів використання індивідуальних абатментів для імплантатів при заміщенні дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати. Було проведено літературний пошук з використанням електронної бази даних PubMed за пошуковим терміном "custom abutment". Період пошуку охоплював період з січня 2012 року по грудень 2022 року. До остаточного огляду було включено 32 статті. Огляд сучасних наукових джерел надав попередні докази того, що в більшості випадків використання індивідуальних абатментів для імплантатів надає можливість проводити передбачуване відновлення функції у пацієнтів з адентією. При цьому, в арсеналі у лікарів-стоматологів є широкий вибір матеріалів для досягнення високоестетичних результатів без значної поступки в механічних показниках робіт в порівнянні з класичними титановими абатментами. Подальша модернізація підходів до стандартизації виготовлення індивідуальних абатментів скоріше за все призведе до повсякденного використання подібних конструкцій не лише в ділянках порожнини рота де вимоги до естетики підвищені до максимум, а й до їх застосуванню в інших ситуаціях.
Today, implantation surgery allows for a predictable result in the rehabilitation of patients with partial or complete absence of teeth. Modern technological capabilities allow dentists and dental technicians to use numerous approaches to the choice of materials, ways of manufacturing individual abutments and their final design. However, there is no definitive protocol for the selection of all components of the structure. The purpose of this study was to review the literature on the mechanical and aesthetic results of using customized implant abutments in the replacement of dentition defects with implant-supported prosthetic structures. A literature search was conducted using the PubMed electronic database using the search term "custom abutment". The search period covered the period from January 2012 to December 2022. The final review included 32 articles. The review of current scientific sources provided preliminary evidence that in most cases, the use of customized implant abutments makes it possible to perform predictable restoration of function in patients with missing teeth. At the same time, dentists have a wide range of materials in their arsenal to achieve highly aesthetic results without significant compromise in mechanical performance compared to classic titanium abutments. Further modernization of approaches to the standardization of the manufacture of individual abutments is likely to lead to the everyday use of such structures not only in areas of the oral cavity where the requirements for aesthetics are increased to the maximum, but also to their use in other situations

Опис

Ключові слова

імплантат, абатмент, титан, цирконій, естетика, implant, abutment, titanium, zirconium, esthetics

Бібліографічний опис

Марченко К. В. Використання індивідуальних абатментів при проведенні ортопедичного лікування конструкціями з опорою на імплантати / К. В. Марченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 1 (81). – С. 177–183.