Застосування сучасних стратегій і компетентного піходу при підготовці здобувачів вищої освіти

Ескіз недоступний

Дата

2022-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У статті розглянуті сучасні погляди на методи та форми активного навчання та підготовку спеціалістів. Виділені структурні складові активних методів навчання, побудованих на взаємодії теорії та практики. На прикладі кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології Полтавського державного медичного університету продемонстровано позитивний досвід застосування активних методів викладання студентам при вивченні дисципліні «Пропедевтика терапевтичної стоматології».
Modern views on the methods and forms of the active teaching and preparation of specialists are considered. The structural constituents of active methods of teaching, built on cooperation of theory and practice are selected. On the example of department of рropedeutic of therapeutic stomatology of the Poltava state medical university in Ukraine positive experience of application of active methods of teaching with the education seeker at the study of discipline of «Propedeutic of therapeutic stomatology» is shown.

Опис

Ключові слова

методи активного навчання, форми активного навчання, підготовка спеціалістів, methods of active teaching, forms of active teaching, training specialists

Бібліографічний опис

Застосування сучасних стратегій і компетентного піходу при підготовці здобувачів вищої освіти / Л. І. Ляшенко, Л. М. Лобач, З. Ю. Назаренко [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 154–157.