Методика викладання та психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності у студентів-медиків

Анотація

Сьогодні пріоритетним напрямом модернізації системи вищої медичної освіти є підвищення якості професійної підготовки медичних працівників. В Україні схвалено Концепцію розвитку вищої медичної освіти, яка спрямована на формування професійної компетентності майбутніх фахівців, забезпечення конкурентоспроможності їх на вітчизняному та міжнародному ринках праці. В сучасних умовах, особливо актуальним у сфері вищої медичної освіти стає компетентнісний підхід, який спрямований на перехід від теоретичних знань до отримання практичного досвіду роботи й фахової компетентності.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методика викладання та психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності у студентів-медиків / В. І. Шепітько, Н. В. Борута, Є. В. Стецук [та ін.] // Proceedings of ХIV International Scientific and Practical Conference «Theoretical and science bases of actual tasks», Lisbon, Portugal, 12 – 15 April, 2022. ‒ Lisbon, 2022. – С. 423–426.