Адаптовані регламентуючі організаційні та навчально-методичні рекомендації для практичної частини інтернатури зі спеціальності «Медицина невідкладних станів»

Анотація

Методичні рекомендації для керівників баз стажування та кураторів лікарів-інтернів. Рекомендації складені відповідно Закону України «Про вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України, наказу МОЗ України № 1254 від 22.06.52021 року та з урахуванням примірної програми підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Медицина невідкладних станів», затвердженої наказом МОЗ України № 1219 від 14.07.2022 року.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Адаптовані регламентуючі організаційні та навчально-методичні рекомендації для практичної частини інтернатури зі спеціальності «Медицина невідкладних станів» на базах стажування : методичні рекомендації для керівників баз стажування та кураторів лікарів-інтернів / уклад. М. Потяженко, О. Кітура, Т. Настрога, Н. Люлька, Л. Ткач. – Полтава, 2023. – 128 с.