Професійно-орієнтована складова навчальних матеріалів інтенсивного курсу мовної підготовки іноземних громадян

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНАДУ

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Богиня Л. В. Професійно-орієнтована складова навчальних матеріалів інтенсивного курсу мовної підготовки іноземних громадян / Л. В. Богиня // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студенства : збірник наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків, 2019. – С. 192–195.