Мотивація здобувачів освіти до участі в науково-дослідній роботі кафедри гістології, цитології та ембріології

Анотація

У статті розглянуто роль науково-дослідних гуртків у навчальному процесі підготовки висококваліфікованих фахівців і основні аспекти їхньої діяльності, які сприяють розвитку професійного мислення, творчого росту й самовдосконалення здобувачів освіти.
The article examines the role of research groups in the educational process of training highly qualified specialists and the main aspects of their activities that contribute to the development of professional thinking, creative growth and self-improvement of students.

Опис

Ключові слова

гістологія, цитологія та ембріологія, науково-дослідна робота, histology, cytology and embryology, research work

Бібліографічний опис

Мотивація здобувачів освіти до участі в науково-дослідній роботі кафедри гістології, цитології та ембріології / В. І. Шепітько, Є. В. Стецук, Н. В. Борута [та ін.] // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 289–290.