Малоінвазивний хірургічний метод лікування перфоративного гаймориту

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Актуальність: Важливим завданням хірургічної стоматології є удосконалення застарілих методів лікування окремих захворювань зі зменшенням втручання на здорові тканини та усуненням поняття «радикальноті». Лікування одонтогенного гаймориту залишається актуальним проблемою, так як більшість існуючих технік, які застосовують для усунення цієї патології, є досить травматичними та можуть призводити до тяжких наслідків. Це обумовлено складними анатомо-фізіологічними особливостями будови верхньощелепної пазухи, при яких корені зубів можуть розміщатися поблизу синуса, або взагалі вростати в нього. Також важливим показанням для удосконалення методів лікування цього захворювання є поширеність останнього у клінічній практиці. Саме тому розробка нових малоінвазивних технік для профілактики та лікування перфоративного одонтогенного гаймориту є необхідним заходом на сьогоднішній день. Мета роботи: довести переваги запропонованого малоінвазивного методу хірургічного лікування перфоративного гаймориту, що направлений на закриття ороназального сполучення та вилучення інородних тіл

Опис

Ключові слова

верхньощелепна пазуха, перфоративний гайморит, малоінвазивна хірургія

Бібліографічний опис

Єрохін Я. І. Малоінвазивний хірургічний метод лікування перфоративного гаймориту / Я. І. Єрохін ; наук. керівник : А. І. Швец // Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava» (MEDSCOP 2019), м. Полтава, 28-29 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 56.

Зібрання