Some asymmetry aspects jn facial-mandibular region as a whole and in oral cavity рarticularly

Ескіз недоступний

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

In the review the analysis of some sources concerning a question of asymmetry o f maxillofacial area in general and a mouth in particular has been carried out. Authors bring to a focus that, the given quetion has both theoretical and. applied value as there is a number of the pathological conditions connected with disturbances of mouth opening, the sizes and position o f the jaws. It is emphasized that, the esi mation of symmetry of facial part, electromyography o f masticatory muscles, symmetrography, symme roscopy, photosymmetroscopy and other techniques are rather in(ormative in orthodontics, surgical. therapeutic and children stomatology.
У огляді наведений аналіз деяких джерел відносно питання асиметрії щлепно-лицевої ділянки взагалі та ротової порожнини зокрема. Автори акцентують увагу на тому, що дане питання має не лише чисте теоретичне, але й прикладне значення, тому що існує ряд патологічних станів, які пов’язані порушенням відкривання рота, розмірів та положення щелеп. Також відмічається, що оцінка симетрічності лицьового черепа, електроміографія жувальних м'язів, симетрографія, симетроскопія, фотосі метроскопія та інші методи є інформативними в ортодонтії, хірургічній, терапевтичній та дитячій стоматології.

Опис

Ключові слова

asymmetry, maxillofacial area, mouth, асимметрия, челюстно-лицевая область, ротовая полость, асиметрія, щелепно-лицьова ділянка, ротова порожнина

Бібліографічний опис

Fazeli N. M. K. Some asymmetry aspects jn facial-mandibular region as a whole and in oral cavity рarticularly / N. M. K. Fazeli, E. V. Tkachenko // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2006. – Т. 6, вип. 4. – С. 92–94.