Артериальная архитектоника почек человека

Ескіз недоступний

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

За допомогою ін'єкційно-корозійних методів, основою яких була самозастигаюча пластмаса “Протакріл” , було вивчено артеріальне русло 20 нирок людини. Результати селективно-декомпозиційного аналізу корозійних виливків артеріального русла нирок дозволяють запропонувати до розгляду найбільш усереднений варіант артеріальної раміфікації та позначити в ній наступні рівні, розгалудження. Передня і задня ниркові артерії - утворюються в результаті поділу загальної ниркової артерії. Верхня і ніжня полюсні артерії - є результатом поділу передньої ниркової артерії. Міждольові (сегментарні) артерії - виникають в результаті розгалудження полюсних і задньої ниркових артерій). Парапірамідні артерії - утворюються в результаті розгалудження міждольових артерій; The arterial bloodstream of 20 human kidneys has been studied by the methods of injection and corrosion which were based on the self-setting plastic “Protacrylic” . Selective and decomposive analysis results of kidneys arterial bloodstream corrosive molds allow to consider the most standard variant of arterial ramification anc designate the following levels of branching within it. Anterior and posterior kidney arteries are formed as a result of common kidney; artery division. Superior and inferior pole arteries are the result of anterior kidney artery division. Interlobar (segment) arteries appear as a result of pole and posterior kidney arteries branching. Parapyramidal arteries are formed as a result of interlobular arteries branching.

Опис

Ключові слова

ін’єкція, корозія, артерія, нирка, injection, corrosion, artery, kidney

Бібліографічний опис

Азми Махмуд Али Хуссейн. Артериальная архитектоника почек человека / Азми Махмуд Али Хуссейн // Вісник проблем біології і медицини. – 2007. – Вип. 4. – С. 203–210.