Застосування CASE- технології в процесі формування клінічної зрілості лікарів-стоматологів на етапі післядипломної підготовки

Анотація

У статті розглядається використання case based learning як методу формування клінічної зрілості в лікарів-стоматологів на етапі післядипломної підготовки. Демонстрація типових кейсів клінічних випадків, діагностики, методів лікування сприяє глибшому засвоєнню матеріалу, дає змогу лікарямінтернам відтворити алгоритми на практичній частині заняття. Завдяки цьому в них формується самостійне клінічне мислення.
The article examines the use of case-based learning as a method of forming clinical maturity among dentists at the stage of postgraduate training. Demonstration of typical cases of clinical cases, diagnostics, and treatment methods leads to a deeper assimilation of the material, allows interns to reproduce algorithms in the practical part of the class. Due to this, the formation of independent clinical thinking in them is implemented.

Опис

Ключові слова

клінічне мислення, кейс-метод, лікарі-стоматологи, професійне зростання, clinical thinking, case method, dentists, professional growth

Бібліографічний опис

Застосування CASE- технології в процесі формування клінічної зрілості лікарів-стоматологів на етапі післядипломної підготовки / О. В. Г уржій, П. М. Скрипников, Т. П. Скрипнікова, Т. А. Хміль, Ю. В. Тимошенко, О. О. Кулай, С. В. Приходченко // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 59–61.