Філософія в контексті вищої медичної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

У статті обґрунтовано значення філософії у процесі світоглядного й професійного формування майбутніх лікарів. Розкрито важливі аспекти її взаємодії з медициною та доведено, що філософія є методологічним фундаментом медичного знання. Тому у процесі професійної підготовки студентів-медиків повинні бути знайдені нові підходи та важелі для формування у них позитивного ставлення до вивчення філософії, а також повинні змінитися існуючі стереотипи в суспільстві.; The philosophy remains the only comprehensive subject that students consider unnecessary in current educational environment. Mastering the basics of philosophical knowledge helps student to become professional expert with the ability to think widely and deeply and act independently. The philosophy promotes creative thinking, helps in the study of clinical disciplines, serves as the basis for perception of new ideas, and uses the acquired knowledge to solve the specific tasks. Consequently, new approaches and mechanisms for forming a positive attitude to the study of philosophy, as well as the need to change existing stereotypes in the society should be found in the process of training of medical students.

Опис

Ключові слова

філософія, медицина, методологія, освіта, теорія, философия, медицина, методология, образование, теория, philosophy, medicine, methodology, education, theory

Бібліографічний опис

Yuschenko Y. P. Philosophy in the context of higher medical education / Y. P. Yuschenko, B. N. Filenko // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, т. 3 (109). – С. 105–108