Оцінка ефективності пієловезикального стентування нирок при лікуванні пієлонефриту

Анотація

Зважаючи на широке розповсюдження захворюваності на гострий пієлонефрит, який є одним із найчастіших запальних захворювань сечовивідної системи, потрібно постійно вести пошук методів лікування пацієнтів, які забезпечать ефективність клінічної регресії процесу, в поєднанні з мінімізацією необхідних маніпуляцій та медикаментозного лікування. Одним із таких методів може бути пієловезикальне стентування. Метою дослідження було дослідження ефективності впливу методу пієловезикального дренування сечовивідних шляхів на перебіг гострого пієлонефриту у порівнянні з консервативними методами лікування для виявлення його переваг та недоліків. З метою оцінки впливу дренування сечовивідних шляхів, ми проаналізували клінічні дані пацієнтів, хворих на гострий обструктивний пієлонефрит, яким виконувалося пієловезикальне стентування та поріняли їх з традиційними консервативними методами лікування. У відповідності до отриманих даних можна дійти висновку, що при виконанні пієловезикального стентування при наявності гострого обструктивного пієлонефриту у всіх випадках, наявність стенту забезпечила статистично достовірне пришвидшення регресування клінічних проявів запалення нирки таких як гіпертермічна реакція, больовий синдром, запальні зміни у крові та сечі, ультразвукову динаміку. Отже, при наявності клінічних показань, умов та технічних засобів для проведення стентування, наявності відповідного кваліфікованого фахівця ми можемо рекомендувати цей метод як ефективний засіб комплексного лікування даної патології.
Based on the widespread incidence of acute pyelonephritis, which is one of the most common inflammatory diseases of the urinary system, it is important to conduct searching for improved treatment methods, which would ensure higher effectiveness of clinical regression of the process and minimize the extent of manipulations and pharmacotherapy. Pyelovesical bypass is one of these methods. The aim of this study is to investigate the efficacy of pyelovesical drainage of the urinary tract in the course of acute pyelonephritis in comparison with conservative methods of treatment in order to identify its advantages and disadvantages. To assess the effect of urinary tract drainage, we analyzed the clinical findings of patients with acute obstructive pyelonephritis, who underwent pyelovesical stenting and compared them with standard conservative treatment methods. According to the data obtained, we can conclude that pyelovesical stenting procedure in cases of acute obstructive pyelonephritis provides a statistically significant acceleration of the regression of clinical manifestations of kidney inflammation, such as hyperthermic reaction, pain syndrome, inflammatory changes in the blood and urine, parameters of ultrasonic dynamics. Thus, in the presence of clinical indications, appropriate technical conditions, devices and qualified surgeons to perform stenting, we can recommend this method as an effective means of integrated treatment for this renal pathology.

Опис

Ключові слова

пієлонефрит, стент, антибактеріальна терапія, pyelonephritis, ureteral stent, antibiotic therapy

Бібліографічний опис

Оцінка ефективності пієловезикального стентування нирок при лікуванні пієлонефриту / Д. М. Іващенко, М. О. Дудченко, М. І. Кравців [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип. 4 (76). – С. 38–43.