Характеристика гемомікроциркуляторного русла міокарду шлуночків серця при введенні триптореліну

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ворошилова Т. А. Характеристика гемомікроциркуляторного русла міокарду шлуночків серця при введенні триптореліну / Т. А. Ворошилова, В. І. Шепітько, Є. В. Стецук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІV Жутаєвські читання), м. Полтава, 18-19 квітня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 10–11.