Структура міжтканинних взаємовідношень інтактного зуба людини та її стан при карієсі

Ескіз недоступний

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

МОЗ України, Харківський національний медичний університет

Анотація

Дисертація присвячена вивченню структурної організації твердих тканин та пульпи інтактних зубів людини, їх взаємовідношенню та стану при карієсі.

Опис

Ключові слова

дентин зуба, емаль зуба, дентино-емалева межа, пульпа зуба, карієс зубів, дентин зуба, эмаль зуба, дентино-эмалевая граница, пульпа зуба, кариес зубов, dentine of a tooth, enamel of a tooth, dentine-enamel border, pulp of a tooth, caries of teeth

Бібліографічний опис

Бойко І. В. Структура міжтканинних взаємовідношень інтактного зуба людини і її стан при карієсі: автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. мед. наук : 14.03.01 «Нормальна анатомія» / І. В. Бойко. – Харків, 2004. – 19 с.