Вплив неповної ішемії головного мозку на реологічні властивості крові у котів

Ескіз недоступний

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Ішемія, як відомо, призводить до змін гемостатичного потенціалу плазми, руйнування еритроцитів в організмі внаслідок впливу її на еритроцитарні мембрани, що, в свою чергу, призводить до виходу з еритроцитів про- та антикоагулянтних речовин і зумовлює зміни гемокоагуляції. Нам було цікаво вияснити, чи буде наявна різниця у показниках периферійної крові, про- та антикоагуляційному впливі еритроцитів, отриманих з правої та лівої яремної та стегнової вени, при гострому порушенні мозкового кровообігу, що і стало метою серії експериментів на 10 безпорідних котах, у яких під гексеналовим наркозом (у дозі 100 мг/кг ваги тіла тварини) викликали неповну ішемію головного мозку шляхом перев'язування лівої сонної артерії на 15 хвилин. Показники еритроцитарного гемостазу ми характеризували за часом рекальцифікації та тромбіновим часом, у периферійній крові оцінювали кількість еритроцитів, ШОЕ, кон­центрацію гемоглобіну, гемоліз еритроцитів.

Опис

Ключові слова

неповна ішемія головного мозку, реологічні властивості крові у котів, ШОЕ, асиметрія, гемоглобін

Бібліографічний опис

Вплив неповної ішемії головного мозку на реологічні властивості крові у котів / Μ. В. Фролов, О. В. Марчик, О. В. Сухих [та ін.] ; науковий керівник : В. П. Міщенко, О. В. Ткаченко // Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини : тези доп. 60-ї підсумкової студентської наук. конф. м. Полтава, 20 квітня 2004 р. – Полтава, 2004. – С. 77–78.