Застосування комбінованої гепатопротекторної терапії в лікуванні неалкогольного стеатогепатиту

Анотація

Застосування комбінованого гепатопротектора Форслів у хворих на неалкогольний стеатогепатит протягом місяця призводить до покращання клінічного стану за рахунок зменшення астенічного та диспепсичного синдромів, призводить до вірогідного зменшення цитолітичного та холестатичного синдромів у хворих на НАСГ.

Опис

Ключові слова

комбінований гепатопротектор, неалкогольний стеатогепатит

Бібліографічний опис

Застосування комбінованої гепатопротекторної терапії в лікуванні неалкогольного стеатогепатиту : інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я №71-2016 / М. М. Потяженко, О. Є. Кітура, Н. Л. Соколюк [та ін.] ; ВДНЗУ «УМСА». – Київ : Укрмедпатентінформ , 2016. – 3 с. – Вип. 1 з проблеми «Гастроентерологія» Підстава : рішення ПК «Гастроентерологія» Протокол № 1 від 22 02.16 р.