Використання проблемно-орієнтованого методу навчання на заняттях з гістології, цитології та ембріології

Анотація

Використання на заняттях з гістології, цитології та ембріології проблемно-орієнтованого методу навчання сприяє більш якісному та ефективнішому засвоєнню професійних знань з дисципліни.
The use of a problem-oriented teaching method in classes on histology, cytology and embryology contributes to the effective assimilation of professional knowledge in the discipline.

Опис

Ключові слова

проблемно-орієнтоване навчання, гістологія, цитологія та ембріологія, problem-oriented learning, histology, cytology and embryology

Бібліографічний опис

Використання проблемно-орієнтованого методу навчання на заняттях з гістології, цитології та ембріології / О. Д. Лисаченко, В. І. Шепітько, Є. В. Стецук [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІV Жутаєвські читання), м. Полтава, 18–19 квітня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 229–236.