Педагогічний діалог у діяльності вчителя Великої Британії

Ескіз недоступний

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Nowadays in Great Britain the idea if dialogue has the most significance and it can cause to search the new ways of its realization. The development of communicative system stimulates to find perspective potentials of educational dialogue; У Великій Британії у наш час в умовах гуманізації та індивідуалізації навчання особливе значення має ідея діалогу, яка може „заразити” та спонукати багатьох до пошуку шляхів її реалізації. Розвиток комунікативної системи дозволив не тільки глибше проникнути в суть явища, але й побачити перспективні можливості навчального діалогу; В настоящее время в Великой Британии, в условиях гуманизации и индивидуализации учебного процесса большое значение имеет идея диалога, которая может «заразить» и стимулировать к поиску путей ее реализации. Развитие коммуникативной системе позволило не только проникнуть в смысл явления, но и увидеть перспективные возможности учебного диалога.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Романко І. Г. Педагогічний діалог у діяльності вчителя Великої Британії / І. Г. Романко // Вісник Черкаського нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького. – Серія: «Педагогічні науки» – 2008. – Вип. 124 – С. 13–16.