Практична реалізація формування soft skills і digital skills у лікарів- інтернів і слухачів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Анотація

У статті розглядаються переваги і недоліки диджиталізації навчання, формування пов’язаних із нею soft skills і digital skills у здобувачів вищої освіти. Показано практичну реалізацію цих навичок на етапі післядипломного навчання лікарів-інтернів і слухачів.
The article examines the advantages and disadvantages of digitalization, associated with it soft skills and digital skills among high-level employees. The practical implementation of these skills is shown at the stage of postgraduate training of interns and hearing specialists.

Опис

Ключові слова

диджиталізація навчання, soft skills, digital skills, лікарі-інтерни, слухачі, санітарно-просвітницька робота, digitalization of knowledge, soft skills, digital skills, doctors-interns, sanitary and educational work

Бібліографічний опис

Практична реалізація формування soft skills і digital skills у лікарів- інтернів і слухачів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів / О. В. Гуржій, П. М. Скрипников, Т. А. Хміль [та ін.] // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 61–62.