Застосування стандартної та індивідуальної терапії при хіміорезистентному туберкульозі

Ескіз недоступний

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий держаний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"

Анотація

Зроблений аналіз ефективності стандартного режиму протитуберкульозної терапії хіміорезистентного туберкульозу легень у вперше виявлених хворих в Полтаві і Полтавській області. Оцінка режимів хіміотерапії в процесі лікування показала, що найбільш ефективним був стандартний режим з використання препаратів другого ряду і фторхінолонів; The analysis of efficiency of the standard mode of antiphthisic therapy of khimiorezistentny white plague is done for the first exposed patients in Poltava and Poltava area. Estimation of the modes of chemotherapy rotined in the process of treatment, that most effective was the standard mode from the use of preparations of the second row and ftorkhinolonov; Сделан анализ эффективности стандартного режима противотуберкулезной терапии химиорезистентного туберкулеза легких в впервые выявленных больных в Полтаве и Полтавской области. оценка режимов химиотерапии в процессе лечения показала, что наиболее эффективным был стандартный режим по использованию препаратов второго ряда и фторхинолонов.

Опис

Ключові слова

туберкульоз, хіміотерапія,, резистентність, tuberculosis, chemotherapy, resistance., туберкулез, химиотерапия, резистентность

Бібліографічний опис

Філатова О. Застосування стандартної та індивідуальної терапії при хіміорезистентному туберкульозі / Олена Філатова, Микола Бойко // Світ медицини та біології. – 2013. – № 1. – С. 69–73.