Состояние здоровья и психоэмоциональный статус студентов

Анотація

Проведене анкетування студентів медичної академії віком 18,8±0,2 років. Виявлені відмінності у психоемоційному статусі юнаків та дівчат. Погіршенню емоційного статусу та академічних здібностей сприяє зріст захворюваності і порушення тонусу вегетативної нервової системи. Підвищення фізичної активності сприяє психологічній стійкості, що впливає на академічні здібності. З шкідливих звичок вживання низькоалкогольних напоїв у даній соціальній групі є значимим і небезпечним явищем, особливо з урахуванням його зв’язків із психоемоційними характеристиками. Ключові слова: студенти, здоров’я, вегетативна нервова система, тривожність, самооцінка, академічні здібності. UDC 612.8:371.78 STATE OF HEALTH AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF THE STUDENTS Korovina L.D., Zaporojets T.N., Litvinenko N.V. Summary. The questioning of the medical academy students in the age of 18,8±0,2 years is carried out. The differences of the psycho-emotional status of the young men and women are detected. The deterioration of the emotional status and academic abilities is promoted by increase in morbidity and violation of tone of a vegetative nervous system. The rising of physical activity promotes psychologic fastness, that influences on academic abilities. The use of light alcoholic drinks is significant and dangerous factor in the given social group, especially with the count of its connections with psycho-emotional characteristics. Key words: the students, health, vegetative nervous system, uneasiness, self-rating, academic abilities.

Опис

Ключові слова

студенти, здоров’я, вегетативна нервова система, тривожність, самооцінка, академічні здібності, students, health, vegetative nervous system, uneasiness, self-rating, academic abilities, студенты, здоровье, вегетативная нервная система, тревожность, самооценка, академические способности

Бібліографічний опис

Коровина Л. Д. Состояние здоровья и психоэмоциональный статус студентов / Л. Д. Коровина, Т. Н. Запорожец, Н. В. Литвиненко // Вісник проблем біології і медицини. – 2005. – Вип. 3.– С. 80–84.