Самостійна робота студентів на курсі фтизіатрії за кредитно- модульною системою

Ескіз недоступний

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Кредитно-трансферна система вимірювання аудиторного наван¬таження і самостійної роботи студента в поєднанні з тестовим і практич¬ним контролем знань і вмінь дозволяють об’єктивізувати обсяг навчаль¬ного навантаження, необхідного для вивчення фтизіатрії.

Опис

Ключові слова

самостійна робота студентів, кредитно-модульна система навчання, позалегеневий туберкульоз

Бібліографічний опис

Ярешко А. Г. Самостійна робота студентів на курсі фтизіатрії за кредитно- модульною системою / А. Г. Ярешко, А. К. Вородюхіна, В. Г. Бондаренко // Самостійна робота студентів і кредитно-модульна система організації навчального процесу : матеріали навч.- метод. конф. – Полтава, 2007. – С. 159–161.