Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах на кафедрі фтизіатрії

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Автори статті вважають, що підвищення ефективності навчального процесу потребує застосування ін- новаційних технологій і методів у процесі засвоєння знань, практичних навичок та діагностичних і терапевтичних умінь майбутніми лікарями. Автори описують ефективність використання інтерактивної технології «навчання в дискусії» на практичному занятті з фтизіатрії.

Опис

Ключові слова

інноваційні методи навчання, якість навчання

Бібліографічний опис

Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах на кафедрі фтизіатрії / М. Г. Бойко, Ю. П. Цапенко, М. В. Куліш, О. В. Філатова // Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 32–33.