Дистанційне навчання як важлива складова безперервного професійного розвитку лікарів

Анотація

Стаття присвячена питанню впровадження дистанційного навчання в систему підготовки, перепідготовки та безперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня лікарів. Висвітлено переваги і недоліки дистанційного навчання. Окреслено перспективи його подальшого впровадження в систему післядипломної освіти лікарів.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, безперервна медична освіта, Інтернет, лікарі-курсанти

Бібліографічний опис

Дистанційне навчання як важлива складова безперервного професійного розвитку лікарів / Л. Є. Бобирьова, В. І. Ільченко, К. В. Пікуль [та ін.] // Основні напрямки удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. навч.- наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 26 березня 2015 р. ‒ Полтава, 2015. ‒ С. 23‒25.