Відновлення зубів після ендодонтичного лікування ендокоронками

Ескіз недоступний

Дата

2023-04-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Мета дослідження: Проаналізувати адаптацію та міцність ендокоронок для відновлення ендодонтично пролікованих зубів виготовлених з різних матеріалів за даними попередньо проведених досліджень. Матеріали і методи дослідження: Було проведено літературний пошук з використанням електронної бази даних PubMed для пошуку досліджень, пов'язаних з використанням хірургічних шаблонів при проведенні операції імплантації. Пошукові терміни, які були використані: "endocrown". Період пошуку охоплював період з січня 2012 року по грудень 2022 року. До огляду були включені дослідження in vitro. Літературні огляди, реферати, статті, які описують використання ендокоронок для лікування тимчасових зубів, різців, ікол, премолярів, та технічні статті були виключені. Наукова новизна: Забезпечено структуризацію та уточнення даних щодо адаптації та міцності ендокоронок для відновлення ендодонтично пролікованих зубів. Висновки: В ході проведеного ретроспективного аналізу було сформовано вибірку наукових статей у кількості 32. Більшість проаналізованих досліджень демонструють, що дизайн препарування зубів та вибір матеріалу для реставрації ендодонтично пролікованих зубів мають вирішальне значення для стійкості до переломів. Потреба в штифтових реставраціях зменшилася разом із впровадженням адгезивних методів. Ендокоронки ефективно можуть застосовуватися як альтернатива стандартним штифтовим та незнімним частковим знімним протезам, особливо для відновлення значно пошкоджених зубів. Переваги ендокоронкок над традиційними процедурами включають кращу естетику, покращені механічні характеристики, нижчу вартість та коротший час очікування в клініці. Проте, клініцисти повинні з обережністю підходити до вибору типу реставрацій після ендодонтичного лікування. Для підтвердження ж ефективності практичного використання ендокоронок необхідні довгострокові клінічні дослідження.
The aim of the research: To analyze the adaptation and strength of endocrowns for restoration of endodontically treated teeth made of different materials according to the data of previous studies. Materials and methods of the study: A literature search was conducted using the electronic database PubMed to find studies related to the use of surgical templates during implant surgery. The search term was "endocrown", and the search range covered the period from January 2012 to December 2022. The review included in vitro studies. Literature reviews, abstracts, articles describing the use of endocrowns for the treatment of temporary teeth, incisors, canines, premolars, and technical articles were excluded. Scientific novelty: The data on the adaptation and strength of endocrowns for the restoration of endodontically treated teeth was structured and clarified. Conclusions: In the course of the retrospective analysis, a sample of 32 scientific articles was formed. The majority of the analyzed studies demonstrate that the design of the tooth preparation and the choice of material for the restoration of endodontically treated teeth are crucial for fracture resistance. The need for post-and-pin restorations has decreased with the introduction of adhesive methods. Endocrowns can be effectively used as an alternative to standard post and fixed partial dentures, especially for the restoration of severely damaged teeth. The advantages of endocrowns over traditional procedures include better aesthetics, improved mechanical performance, lower cost and shorter waiting times in the clinic. However, clinicians should be cautious when choosing the type of restoration after endodontic treatment. Long-term clinical studies are needed to confirm the effectiveness of the practical use of endocrowns.

Опис

Ключові слова

ендокоронка, карієс, ускладнення, коронка, кераміка

Бібліографічний опис

Марченко К. В. Відновлення зубів після ендодонтичного лікування ендокоронками / К. В. Марченко // Проблеми екології та медицини. – 2023. – № 1-2 (27). – С. 7–12.