Порівняльний аналіз динаміки змін стану пероксидації ліпідів, антиоксидантного захисту та функції ендотелію у хворих на есенціальну гіпертензію в ранні терміни лікування коморбідної пептичної виразки дванадцятипалої кишки

Анотація

У механізмах розвитку синдрому взаємного обтяження важливу роль приділяють процесам порушення регуляції, а також метаболічним зсувам, що формуються у хворих за умов синтропії. Посилене утворення вільних радикалів кисню та активація процесів пероксидації ліпідів з усіма наслідками – складові формування патології як серцево-судинної, так і травної систем і в повному об’ємі стосується таких захворювань, як есенціальна гіпертензія, так і пептична виразка дванадцятипалої кишки. У механізмах розвитку есенціальної гіпертензії провідну роль відграє порушення функції ендотелію, що є основою її формування та має прогностичний вплив на перебіг захворювання. Наявність порушеної функції ендотелію в аспекті розвитку пептичної виразки не втратило своєї актуальності і на сьогодні, коли більш детально висвітлена роль нітроксиду у механізмах формування пептичної виразки. Наголошується, що характер порушень функції ендотелію за умов поєднання есенціальної гіпертензії та пептичної виразки дванадцятипалої кишки має залежність як від моделей артеріального тиску, так і судинного басейну.

Опис

Ключові слова

пероксидація ліпідів, антиоксидантний захист, ендотелій, пептична виразка, гіпертонічна хвороба, коморбідність

Бібліографічний опис

Порівняльний аналіз динаміки змін стану пероксидації ліпідів, антиоксидантного захисту та функції ендотелію у хворих на есенціальну гіпертензію в ранні терміни лікування коморбідної пептичної виразки дванадцятипалої кишки / Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров,Т. А. Іваницька, І. В. Іваницький // Modernization of today’s science: experience and trends : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, Athens, Hellenic Republic, September 23, 2022. – Athens : European Scientific Platform, 2022. – P. 83–84.