Спосіб лікування остеоартриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією

Анотація

Спосіб лікування остеоартриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією включає призна-чення нестероїдних протизапальних препаратів (диклофенак), міорелаксантів (мідокалм), бета адреноблокаторів (бісопролол), інгібіторів ангіотензин перетворюючого ферменту (фозиноприл), діуретиків (гідрохлортіазид), блокаторів кальцієвих каналів (амлодипін). Додатково призначають лікарський препарат розувастатин по 20 мг 1 раз на добу протягом 12 днів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 114638 Україна, МПК (2017.01) А 61К 31/00, А 61Р 19/02, А 61Р 9/12. Спосіб лікування остеоартриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією / Ждан В. М., Хайменова Г. С., Люлька Н. О., Скрипник І. М., Мамонтова Т. В. Дубровінська Т. В.; заявник і патентовласник ВДНЗУ «УМСА». –- № u 2016 10329; заявл. 10.10.2016 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.