Вплив оптимізації освітньої платформи в закладах вищої медичної освіти на якість підготовки лікаря

Ескіз недоступний

Дата

2024-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Автори доводять що перегляд і оновлення навчальних програм із включенням інноваційних технологій медицини, збільшення часу на практичні заняття, інтеграція в європейський простір підвищать якість підготовки майбутніх лікарів.
Revising and updating educational programs with the inclusion of innovative medical technologies increasing the time for practical classes, integration into the European spase will increase the quality of training of future doctors.

Опис

Ключові слова

навчальна програма, інноваційні технології, практичні заняття, здобувачі вищої освіти, кредитно-модульна система, сurriculum, innovative technologies, practical classes, students of higher education, credit-module system

Бібліографічний опис

Вородюхіна А. К. Вплив оптимізації освітньої платформи в закладах вищої медичної освіти на якість підготовки лікаря / А. К. Вородюхіна, А. Г. Ярешкко, М. В. Куліш // Науково-методичні аспекти підвищення якості підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 28 березня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 52–54.