Морфологія вставних проток піднижньощелепних слинних залоз

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Залучення піднижньощелепних слинних залоз (ПЩСЗ) людини та лабораторних тварин в патологічні процеси, вимагає знань щодо морфологічної будови вивідних проток, при їх нормальному функціонуванні, що є важливим фактором при встановленні патоморфологiчного діагнозу. Кожне дослідження потребує підбору найбільш подібного до організму людини виду лабораторних тварин, які у подальшому можуть слугувати для екстрапаляції результатів досліджень на організм людини

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ткаченко О. Т. Морфологія вставних проток піднижньощелепних слинних залоз / О. Т. Ткаченко ; науковий керівник : В. П. Білаш // Актуальні питання сучасної медицини : тези доп. XIX Міжнар. наук. конф. студентів, молодих вчених та фахівців, м. Харьків, 15-16 грудня 2022 р. – Україна, 2022. – С. 303–304.