Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального закладу як фактор його конкурентноздатності

Анотація

Обґрунтовується думка, що реалізація стратегічних цілей національної вищої медичної освіти уможливлюється шляхом створення у вищих медичних навчальних закладах освітнього середовища, яке не лише забезпечує провадження освітньої діяльності на сучасному рівні, але й стимулює усіх учасників навчально-виховного процесу до активності, професійного й особистісного зростання. Схарактеризовано освітнє середовище та викладено результати освітньої діяльності Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» за 2016 рік; The paper substantiates the idea that the implementation of strategic objectives of national higher medical education is rendered possible by formation of learning environment at higher educational institutions, which not only promotes the training activity at the modern level, but also stimulates all the participants for active professional and personal enhancement. The learning environment and the results of training activity at Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy» in 2016 have been presented and characterized.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального закладу як фактор його конкурентоспроможності / В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, С. М. Білаш [та ін.] // Медична освіта. – 2017. – №3 (75). – С. 40–46.