Лексичне вираження концепту ORDNUNG у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману “Доктор Фаустус”)

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Статтю присвячено встановленню та інтерпретації лексико-стилістичних засобів, що сприяють вираженню концепту ORDNUNG у романі Томаса Манна “Доктор Фаустус.; Статья посвящена установлению и интерпретации лексико- стилистических средств, которые содействуют выражению концепта ORDNUNG в романе Томаса Манна “Доктор Фаустус”.;The article deals with establishment and interpretation of the lexical and stylistic means, which contribute to expression of the concept ORDNUNG in Thomas Mann’s novel “Doctor Faustus”.

Опис

Ключові слова

лексико-стилістичні засоби, образність, тропи, лексична стилістика, метафоризація, експресивність, лексико-стилистические средства, образность, тропы, лексическая стилистика, метафоризация, экспрессивность, lexical and stylistic means, imagery, tropes, lexical stylistics, metaphorization, expressivity

Бібліографічний опис

Корольова Н. О. Лексичне вираження концепту ORDNUNG у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману “Доктор Фаустус”) / Н. О. Корольова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ( 31 травня–01 червня 2018 р., м. Полтава). – Полтава : Астрая, 2018. – С. 123–129